start1 start2
  • roboty w podziemnych zakładach górniczych
  • roboty warsztatowe (prace ślusarsko-spawalnicze)
  • wykonywanie dokumentacji i technologii z zakresu realizacji robót górniczych i szybowych

 

 

  • wydawnictwo książek, broszur, kalendarzy związanych z górnictwem
  • sprzedaż upominków górniczych z opcją grawerowania dedykacji
    wg potrzeb klienta
  • udostępnianie sali konferencyjnej dla celów szkoleniowych i innych

TUV NORD TUV NORD ISO TUV NORD ISO
Karbon Sp. z o.o.
ul. Obroki 77
40-833 Katowice

tel: (32) 250-65-63
tel: (32) 204-65-71

fax: (32) 250-65-30

e-mail: biuro@karbon-spzoo.pl